Cung cấp các sản phẩm phục vụ phẫu thuật thay khớp và cột sống tại Việt Nam

với chất lượng hàng đầu thế giới

Khớp gối thay lại
U2 PSA Revision

Hệ thống ổ cối U-Motion

Khớp gối nhân tạo U2 - Knee

Chuôi không xi măng
UTF-Reduced

Chuôi dài không xi măng
U2 Revision

Thước đo tích hợp khe cắt

Miếng ghép đĩa đệm
pezo™ & tezo™

Hệ thống cố định cột sống lưng ngực uCentum®

Vít bán động cosmicMIA™

Hệ thống vít xương chậu uBase™

Thân đốt sống nhân tạo
cột sống cổ ADD, ADDPlus

Thân đốt sống nhân tạo
cột sống lưng ngực obeliscPRO™

Miếng ghép đĩa đệm
cột sống cổ trước cerv-X

Hệ thống cố định cột sống chẩm, cổ sau neon3™

Hệ thống cố định cột sống cổ trước uNion®

Lĩnh vực của chúng tôi

Hệ sinh thái