Chúng tôi là ai ? Đội ngũ lãnh đạo

Hội đồng quản trị

Ông Phạm Quang Huy

Chủ tịch VMED Group

Bà Đỗ Lan Phương

Phó Chủ tịch VMED Group

Ông Ngô Thanh Sơn

Phó Tổng Giám đốc VMED Group

Ông Trần Xuân Thủy

Phó Tổng Giám đốc khối Phân phối – Phụ trách ngành hàng Thiết bị

Ông Hoàng Gia Thịnh

Phó Tổng giám đốc khối Phân phối - Phụ trách ngành hàng Tiêu hao

Ban giám đốc

Ông Nguyễn Francis Tuấn Anh

Cố vấn Công nghệ cấp cao

Bà Trần Thị Mỹ Nhung

Giám đốc ngành hàng Kiểm soát nhiễm khuẩn

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân

Giám đốc ngành hàng Ngoại Khoa

Bà Phạm Thùy Dương

Giám đốc Kinh Doanh Khu vực

Bà Nguyễn Phan Lệ Chi

Giám đốc Kinh Doanh Khu vực

Bà Bùi Phương Thảo

Giám đốc Kinh Doanh Khu vực

Ông Hoàng Nam Phong

Giám đốc Kỹ thuật dịch vụ

Bà Nguyễn Thị Thanh Huế

Giám đốc Nhân sự

Ông Vũ Hải Nam

Phó Tổng giám đốc Khối Giải pháp - Infomed

Ông Vũ Quốc Dũng

Phó Tổng giám đốc Khối Giải pháp - Infomed

QUẢN LÝ

Ông Nguyễn Duy Hưng

Trưởng phòng sản phẩm – Miền Bắc

Ông Trương Sỹ Lâm

Trưởng phòng sản phẩm – Miền Nam

Bà Nguyễn Trần Hoàng Anh

Trưởng phòng Hành chính

Bà Nguyễn Tú Anh

Trưởng phòng Thương hiệu & Marketing

Bà Vũ Thị Lan Anh

Trưởng phòng Pháp chế

Lĩnh vực của chúng tôi

Hệ sinh thái