Cung cấp giải pháp toàn diện về KSNK cho tất cả các khoa phòng trong bệnh viện, bao gồm hóa chất khử khuẩn,

vật tư tiêu hao, thiết bị khử khuẩn, tiệt khuẩn và các giải pháp kết hợp toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế

Giải pháp tư vấn khu CSSD tiêu chuẩn, hiện đại

Phần mềm CSSD - RCOM

Bàn đóng gói tăng chỉnh
độ cao bằng điện

Hệ thống bồn rửa dạng module tích hợp máy rửa sóng siêu âm

Máy rửa khử khuẩn dụng cụ cỡ lớn và xe đẩy

Máy rửa khử khuẩn

Máy phun khử khuẩn bề mặt thông qua đường không khí

Máy hấp tiệt trùng
nhiệt độ cao

Khu hấp tiệt trùng

Máy rửa dụng cụ đa năng

Máy rửa dụng cụ
đựng chất thải

Hóa chất khử khuẩn
mức độ cao dụng cụ y tế

Hóa chất làm sạch và
tiền khử khuẩn dụng cụ

Hóa chất phun khử khuẩn các bề mặt bằng đường không khí

Hóa chất tẩy rửa và
khử khuẩn bề mặt

Hóa chất vệ sinh tay

Lĩnh vực của chúng tôi

Hệ sinh thái