Join with Us

Cultural orientation training is one the most important personnel activities of VMED Group

February 8, 2021

Với đà phát triển của một Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực Y tế hàng đầu tại Việt Nam, vấn đề chất lượng tuyển dụng nhân sự tại VMED Group luôn đòi hỏi sự đầu tư kĩ lưỡng từ tất cả các phòng ban. Nhằm giúp nhân sự mới nhanh chóng thích ứng với công việc và văn hóa doanh nghiệp, cũng như nâng cao hiệu suất lao động, chương trình đào tạo hội nhập luôn được tổ chức thành công. Đây cũng là hoạt đồng thường quy sau mỗi đợt tuyển dụng của Tập đoàn VMED


Đào tạo hội nhập đóng vai trò quan trọng trong việc tạo định hướng, môi trường tốt nhất ngay từ những ngày đầu làm việc. Việc đào tạo hội nhập giúp nhân viên mới có được cái nhìn tổng quan về Tập đoàn, nhanh chóng tiếp cận công việc và phần nào nhận thấy được sự quan tâm theo sát từ phía tập đoàn. Ngoài kiến thức chuyên môn, việc nắm bắt nhanh chóng quy trình vận hành, hoạt động giữa các phòng ban cũng hết sức quan trọng.


Nội dung chương trình Đào tạo hội nhập cung cấp cho các thành viên mới những thông tin cơ bản về: quá trình hình thành - phát triển, quy mô và lĩnh vực hoạt động, các các loại hình sản phẩm, dịch vụ kinh doanh…cũng như các chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc, những kiến thức, quy định về quản lý nhân sự khi gia nhập Tập đoàn.
Cũng trong khuôn khổ chương trình, cán bộ nhân viên mới có điều kiện hiểu sâu hơn Tầm nhìn, Sứ mệnh và các Giá trị cốt lõi của Tập đoàn, qua đó có dịp thấm nhuần tư tưởng của Ban lãnh đạo để xác định được kim chỉ Nam cho mọi hoạt động về sau.

Our Business

Our Business