Cơ hội nghề nghiệp Các vị trí tuyển dụng
11 việc làm phù hợp

Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm (Mobile)

Chuyên viên Infomed 09/07/2021

– Tìm hiểu nghiệp vụ, xây dựng thiết kế kỹ thuật và phát triển các ứng dụng mobile (Android, iOS) bằng React Native

– Thực hiện các chức năng của ứng dụng theo thiết kế

– Đề xuất ra các giải pháp kỹ thuật giải quyết các vấn đề phát sinh

– Review mã nguổn đảm bảo tuân thủ các quy trình, quy định của công ty

– Đào tạo chuyên môn cho nhóm lập trình.

– Phối hợp với các bộ phận xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm.

– Thực hiện các yêu cầu do các cấp quản lý giao

Xem thêm

Kỹ Sư Triển Khai Phần Mềm

Chuyên viên Infomed 09/07/2021

– Quản lý và chịu trách nhiệm về kỹ thuật của công tác triển khai.

– Thực hiện cài đặt cấu hình, tích hợp với các phần mềm khác và đánh giá kết quả tích hợp.

– Phối hợp với các bộ phận xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm, đưa ra các phương án khắc phục đảm bảo hoạt động của khách hàng.

– Thực hiện và giám sát thực hiện Kiểm tra xác nhận (UAT)

– Đào tạo sử dụng sản phẩm, chuyển giao hệ thống cho khách hàng vận hành và quản lý

– Báo cáo định kỳ cho quản lý dự án về tiến độ, các vấn đề phát sinh trong công tác triển khai

Xem thêm

Chuyên viên ứng dụng lâm sàng

Chuyên viên 07/07/2021

– Thực hiện demo sản phẩm, thuyết trình và hướng dẫn sử dụng các tính năng của thiết bị
– Nghiên cứu và tìm kiếm bằng chứng để xác thực sự ưu việt trong các tính năng của sản phẩm trên lâm sàng
– Hỗ trợ khách hàng thực hiện các nghiên cứu khoa học trên thiết bị của công ty

Quản lý thiết bị demo về chất lượng và số lượng

– Đào tạo hướng dẫn cán bộ chuyên môn cho đến khi sử dụng thành thạo và khai thác hết các tính năng của sản phẩm
– Theo dõi, báo cáo và xử lý các sự cố lâm sàng

– Tham gia các khoá đào tạo do Hãng và Công ty tổ chức, tự trang bị kiến thức chuyên ngành sâu về lâm sàng cũng như sản phẩm

– Trao đổi thông tin, đề xuất đào tạo và tham vấn chuyên môn

– Cung cấp cho bộ phận Kinh doanh các tài liệu thuyết phục khách hàng về các tính năng lâm sàng
– Đào tạo cơ bản cho bộ phận Kinh doanh và trao đổi kiến thức/kinh nghiệm với bộ phận Ngành hàng
– Hỗ trợ tư vấn chuyên sâu đến khách hàng chuyên môn khi có yêu cầu phù hợp

Xem thêm

Chuyên viên phát triển phần mềm (Backend)

– Phát triển các chức năng back-end của sản phẩm

– Tìm hiểu nghiệp vụ, xây dựng thiết kế kỹ thuật

– Thực hiện các chức năng của ứng dụng theo thiết kế

– Đề xuất ra các giải pháp kỹ thuật giải quyết các vấn đề phát sinh

– Review mã nguổn đảm bảo tuân thủ các quy trình, quy định của công ty

– Đào tạo chuyên môn cho nhóm lập trình

– Phối hợp với các bộ phận xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm

– Thực hiện các yêu cầu do các cấp quản lý giao

Xem thêm

Nhân viên phát triển phần mềm (Web)

 • Xây dựng các chức năng front-end của các ứng dụng web
 • Thực hiện các giao diện HTML/CSS, Javascript, jQuery theo thiết kế
 • Phối hợp với các back-end lập trình các chức năng theo thiết kế
 • Đảm bảo tiêu chuẩn đồ họa chất lượng cao
 • Thực hiện kiểm tra chức năng (unit test)
 • Tuân thủ quy trình phát triển phần mềm
 • Lập các tài liệu kỹ thuật liên quan
 • Tham gia triển khai, đào tạo, hỗ trợ sử dụng phần mềm
 • Tìm hiểu công nghệ mới theo yêu cầu công việc
 • Thực hiện các yêu cầu do các cấp quản lý giao

Xem thêm

CHUYÊN VIÊN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM (PACS)

Chuyên viên Infomed 02/07/2021

– Khảo sát hạ tầng kỹ thuật: mạng, máy chủ, máy tính, máy tính, yêu cầu khách hàng về PACS…

– Thiết lập hệ thống PACS, kết nối thiết bị DICOM và Non-DICOM

– Cài đặt cấu hình máy chủ, máy trạm, thiết bị liện quan của hệ thống PACS

– Tích hợp kết nối thông tin giữa hệ thống HIS-PACS

– Đào tạo tập huấn sử dụng cho khách hàng & hỗ trợ bảo trì, bảo dưỡng

Xem thêm

Chuyên viên Hạ tầng (Phần mềm)

Chuyên viên http://infomed.vn/ 04/06/2021

 • – Quản lý và bảo đảm hạ tầng kỹ thuật cho môi trường phát triển, thử nghiệm, triển khai các sản phẩm
 • – Tư vấn, hỗ trợ khách hàng xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo môi trường hoạt động của sản phẩm
 • – Tự động hóa hoạt động và quy trình phát triển phần mềm (CI/CD)
 • – Đưa sản phẩm (bản phát hành, vá lỗi…) vào môi trường hoạt động của khách hàng

Xem thêm

Nhân viên triển khai phần mềm

Nhân viên http://infomed.vn/ 04/06/2021

 • – Triển khai các giải pháp phần mềm cho khách hàng: Cài đặt, cấu hình phần mềm, chuyển dữ liệu sang hệ thống của khách hàng
 • – Đào tạo phần mềm và chuyển giao tài liệu, hệ thống cho khách hàng
 • – Kiểm tra, đánh giá, đảm bảo môi trường vận hành đáp ứng yêu cầu sản phẩm và yêu cầu sử dụng
 • – Hỗ trợ và giải quyết các vấn đề, khó khăn của người dùng trong việc sử dụng hệ thống

Xem thêm
1 2

Lĩnh vực của chúng tôi

Hệ sinh thái