Cơ hội nghề nghiệp Các vị trí tuyển dụng
16 việc làm phù hợp

Marketing Account

Chuyên viên VMED Group 05/10/2021

– Phụ trách lập kế hoạch đề xuất các hoạt động Marketing của thương hiệu tập đoàn & các ngành hàng phụ trách

– Phối hợp nghiên cứu mở rộng thị trường & các line business mới trong lĩnh vực healthcare

– Trực tiếp triển khai, theo dõi và kiểm soát kết quả các hoạt động Marketing của các ngành hàng phụ trách, đưa ra các phương án điều chỉnh kịp thời theo tình hình thực tế

-Phối hợp, lên kế hoạch sản xuất (các công cụ MKT) và triển khai (sự kiện, hoạt động, chiến dịch..) với team MKT creative inhouse hoặc với vendor (tùy trường hợp) đảm bảo hiệu quả ngân sách và giao phẩm cho các ngành hàng.

– Đề xuất các ý tưởng và kế hoạch nâng cao trải nghiệm khách hàng

Xem thêm

Senior Marketing Content

Chuyên viên VMED Group 07/09/2021

– Tham gia xây dựng khung nội dung Bộ nhận diện thương hiệu của Tập đoàn và các công ty thành viên bao gồm: Profile, tư liệu ảnh và corporate film
– Lên concept ý tưởng thiết kế và hoàn thiện nội dung chi tiết trong Bộ nhận diện thương hiệu của Tập đoàn và các công ty thành viên

– Xây dựng chiến lược nội dung trong hoạt động Thương hiệu cho Tập đoàn và các công ty thành viên
– Lựa chọn phương thức, kênh truyền thông tối ưu và đo lường hiệu quả

– Sản xuất nội dung các ấn phẩm thương hiệu và các chương trình chiến dịch MKT của Tập đoàn và các công ty thành viên đảm bảo chất lượng giao phẩm đúng định hướng, deadline

– Phối hợp tổ chức các hoạt động thương hiệu và marketing của Tập đoàn và các công ty thành viên

– Phối hợp quản trị nội dung trên nền tảng digital của Tập đoàn và các công ty thành viên

Xem thêm

Quản Lý Kinh Doanh (Phần Mềm Y Tế)

Quản lý Infomed 27/08/2021

– Xây dựng Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh doanh cho khu vực đảm nhiệm.

– Xây dựng và đẩy mạnh quan hệ bền vững và lâu dài với khách hàng

– Triển khai các hoạt động Kinh doanh, thực hiện các hoạt động kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu, doanh số đã nhận và theo Chiến lược và Kế hoạch đã đề ra

– Chủ động lên kế hoạch và đề xuất các hội thảo/giới thiệu các giải pháp của Infomed theo kế hoạch (Tháng/Quý/Năm) nhằm mở rộng và phát triển thương hiệu Infomed và hệ sinh thái sản phẩm tới Ngành Y Tế và các cơ sở Y Tế

– Trực tiếp tham gia các hoạt động xây dựng đề án cùng với khách hàng và Presales, nhân sự phòng công nghệ, hiểu giải pháp và qui trình để tham gia hỗ trợ demo, PoC tại khách hàng khi có yêu cầu.

 

 

Xem thêm

Tư Vấn Kinh Doanh (Giải Pháp Phần mềm)

Chuyên viên Infomed 13/08/2021

– Tìm hiểu nhu cầu, hoạt động của khách hàng để đưa ra giải pháp phù hợp.

– Giới thiệu sản phẩm, giải pháp tư vấn cho khách hàng về chi phí và hiệu quả đầu tư.

– Giải đáp các yêu cầu về sản phẩm, giúp khách hàng hiểu rõ các tính năng kỹ thuật, các ưu điểm kỹ thuật của sản phẩm.

– Phối hợp với các bộ phận và các hãng xây dựng demo, PoC và trình bày giải pháp cho khách hàng.

– Xây dựng đề án, hồ sơ thầu cho các dự án.

– Hỗ trợ triển khai, tư vấn kỹ thuật trong làm việc với khách hàng trong suốt quá trình triển khai dự án.

Xem thêm

Chuyên viên mua hàng nước ngoài

Chuyên viên VMED Group 11/08/2021

Mua hàng nước ngoài:

  • Mua hàng: tìm nhà cung cấp mới cho các vật tư mới
  • Đặt hàng với các nhà cung cấp phân phối để đảm bảo mua đúng hang, tuân thủ các thống nhất với nhà cung cấp, theo đúng leadtime đã thống nhất
  • Làm ĐN nhập kho IO trên hệ thống (PP) & manual với NM
  • Cung cấp các loại giấy tờ theo yêu cầu của Hợp đồng, của NM (khách hàng nội bộ)
  • Làm đề nghị nhập kho IO đúng như PO và đúng như lượng hàng thực tế nhập về theo từng shipment
  • Thanh toán cho nhà cung cấp nước ngoài
  • Phụ trách mua hàng cho cả tập đoàn (Phân phối, NM & Công nghệ)
  • Claim hàng hỏng, nhầm, thiếu trong quá trình mua hàng

Logistics:

  • Theo dõi tiến độ giao hàng & vận chuyển hàng về đến cảng tại VN (sea/ air)
  • Cung cấp chứng từ mua hàng cho việc làm thủ tục HQ (cơ quan nhà nước)

Xem thêm

Chuyên Viên Nguồn Vốn

Chuyên viên VMED Group 04/08/2021

– Xác định kế hoạch nhu cầu vốn và thu xếp nguồn vốn

– Dự báo và kiểm soát dòng tiền định kỳ, đảm bảo tính thanh khoản của Tập đoàn và hiệu quả chi phí vốn

– Theo dõi, đánh giá các khoản phải thu, phải trả và tồn kho liên quan đến cân đối thanh khoản

– Xây dựng và giám sát thực hiện cơ chế phối hợp giữa các bộ phận liên quan trong công tác dự báo dòng tiền, nguồn vốn

– Là đầu mối liên lạc với Ngân hàng, và các tổ chức tính dụng trong công tác chuẩn bị thông tin, phương án xây dựng hạn mức tín dụng

Xem thêm

Kỹ Sư Triển Khai Phần Mềm

Chuyên viên Infomed 09/07/2021

– Quản lý và chịu trách nhiệm về kỹ thuật của công tác triển khai.

– Thực hiện cài đặt cấu hình, tích hợp với các phần mềm khác và đánh giá kết quả tích hợp.

– Phối hợp với các bộ phận xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm, đưa ra các phương án khắc phục đảm bảo hoạt động của khách hàng.

– Thực hiện và giám sát thực hiện Kiểm tra xác nhận (UAT)

– Đào tạo sử dụng sản phẩm, chuyển giao hệ thống cho khách hàng vận hành và quản lý

– Báo cáo định kỳ cho quản lý dự án về tiến độ, các vấn đề phát sinh trong công tác triển khai

Xem thêm

Chuyên viên ứng dụng lâm sàng

Chuyên viên 07/07/2021

– Thực hiện demo sản phẩm, thuyết trình và hướng dẫn sử dụng các tính năng của thiết bị
– Nghiên cứu và tìm kiếm bằng chứng để xác thực sự ưu việt trong các tính năng của sản phẩm trên lâm sàng
– Hỗ trợ khách hàng thực hiện các nghiên cứu khoa học trên thiết bị của công ty

Quản lý thiết bị demo về chất lượng và số lượng

– Đào tạo hướng dẫn cán bộ chuyên môn cho đến khi sử dụng thành thạo và khai thác hết các tính năng của sản phẩm
– Theo dõi, báo cáo và xử lý các sự cố lâm sàng

– Tham gia các khoá đào tạo do Hãng và Công ty tổ chức, tự trang bị kiến thức chuyên ngành sâu về lâm sàng cũng như sản phẩm

– Trao đổi thông tin, đề xuất đào tạo và tham vấn chuyên môn

– Cung cấp cho bộ phận Kinh doanh các tài liệu thuyết phục khách hàng về các tính năng lâm sàng
– Đào tạo cơ bản cho bộ phận Kinh doanh và trao đổi kiến thức/kinh nghiệm với bộ phận Ngành hàng
– Hỗ trợ tư vấn chuyên sâu đến khách hàng chuyên môn khi có yêu cầu phù hợp

Xem thêm
1 2

Lĩnh vực của chúng tôi

Hệ sinh thái