Lĩnh vực của chúng tôi Giải pháp CNTT trong y tế

Chúng tôi xây dựng một Hệ sinh thái trên nền Y tế số với các giải pháp tổng thể về y tế thông minh:
Giải pháp Quản lý thông tin bệnh viện (HIS – Khoa Việt); Bệnh án Điện tử CLAS Healthcare;

Hệ thống PACS – Lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế; Hệ thống Khám chữa bệnh từ xa Tele – Medicine;…
Bên cạnh đó, chúng tôi tư vấn và cam kết cung cấp các Giải pháp công nghệ thông tin mang tính sáng tạo, chất lượng,
đột phá kết hợp với quy trình triển khai chuyên nghiệp cùng các dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt nhất.

Tiên phong chuyển đổi số, hướng tới xây dựng Bệnh viện thông minh

Tìm hiểu thêm tại www.infomed.vn

Theo dõi chúng tôi tại linkedin.com/vmedgroup

Giải pháp khám chữa bệnh từ xa Telemedicine

Giải pháp lưu trữ và truyền tải hình ảnh PACS/RIS

Giải pháp bệnh án điện tử
CLAS Healthcare

Giải pháp hạ tầng tổng thể

Giải pháp quản lý thông tin bệnh viện HIS Khoa Việt

Giải pháp thiết bị chuyên dụng

Hệ sinh thái y tế số

Infomed hướng tới việc xây dựng Hệ sinh thái trên nền Y tế số với các giải pháp tổng thể, chuyên sâu về y tế thông minh

Đổi mới sáng tạo

Chúng tôi luôn nỗ lực mỗi ngày để phát triển những giải pháp Y tế số phục vụ quá trình khám chữa bệnh và điều trị với chất lượng tốt nhất

Tư vấn giải pháp

Infomed chú trọng vào hoạt động tư vấn chuyên sâu và cam kết cung cấp các Giải pháp công nghệ thông tin chất lượng, đột phá

Quy trình chuyên nghiệp

Infomed xây dựng và triển khai quy trình hợp tác, vận hành chuyên nghiệp nhất, hỗ trợ tối ưu cho khách hàng

Dịch vụ chất lượng

Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp là nguyên tắc ưu tiên trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi

Lĩnh vực của chúng tôi

Hệ sinh thái