Cơ hội nghề nghiệp Các vị trí tuyển dụng
32 việc làm phù hợp

Chuyên Viên Triển Khai Phần Mềm

Chuyên viên Infomed 01/04/2022

– Quản lý và chịu trách nhiệm về kỹ thuật của công tác triển khai.

– Thực hiện cài đặt cấu hình, tích hợp với các phần mềm khác và đánh giá kết quả tích hợp.

– Phối hợp với các bộ phận xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm, đưa ra các phương án khắc phục đảm bảo hoạt động của khách hàng.

– Thực hiện và giám sát thực hiện Kiểm tra xác nhận (UAT)

– Đào tạo sử dụng sản phẩm, chuyển giao hệ thống cho khách hàng vận hành và quản lý

– Báo cáo định kỳ cho quản lý dự án về tiến độ, các vấn đề phát sinh trong công tác triển khai

Xem thêm

Lập trình viên/ Senior Dev

Chuyên viên http://infomed.vn/ 01/04/2022

 • – Lập trình các chức năng của phần mềm theo thiết kế
 • – Đánh giá (review) mã nguồn sau khi thực hiện
 • – Tham gia triển khai, đào tạo, hỗ trợ sử dụng phần mềm
 • – Lập các tài liệu kỹ thuật liên quan

Xem thêm

Chuyên viên hỗ trợ khách hàng (Phần mềm)

Chuyên viên http://infomed.vn/ 01/04/2022

 • – Hỗ trợ khách hàng qua các kênh liên lạc như Zalo, Email, Hotline.. hướng dẫn sử dụng, giải đáp thắc mắc, tổng hợp các lỗi sản phẩm để gửi các bộ phận liên quan hỗ trợ xử lý.
 • – Xử lý khiếu nại của khách hàng nếu có
 • – Tổng hợp ý kiến khách hàng để cải tiến sản phẩm và quy trình cung cấp dịch vụ.
 • – Hoàn thiện & cải tiến các tài liệu về quy trình hỗ trợ khách hàng
 • – Phối hợp với các bộ phận đưa ra các cải tiến chất lượng hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất

Xem thêm

Trưởng phòng kinh doanh (Phần mềm)

Trưởng phòng http://infomed.vn/ 04/06/2021

 • – Xây dựng, phát triển mở rộng, các mối quan hệ với khách hàng trong lĩnh vực Y tế và các cơ sở Y tế thuộc địa bàn phụ trách.
 • – Triển khai các hoạt động Kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu, doanh số đã nhận và theo Chiến lược và Kế hoạch đã đề ra.
 • – Lên kế hoạch và đề xuất các hội thảo/giới thiệu các giải pháp của Infomed theo kế hoạch (Tháng/Quý/Năm) nhằm mở rộng và phát triển thương hiệu Infomed và hệ sinh thái sản phẩm tới Ngành Y Tế và các cơ sở Y Tế trong địa bàn được phân công

Xem thêm

Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ (BA)

Chuyên viên Infomed 01/04/2022

– Khảo sát và đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống thông tin hiện hữu

– Thu thập và thống nhất với khách hàng về các yêu cầu nghiệp vụ và chức năng. .

– Phân tích, đánh giá tính khả thi của các yêu cầu và đưa ra giải pháp phù hợp.

– Quản lý các yêu cầu, các thay đổi của sản phẩm.

– Viết các tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS, FSD, URD) để nhóm phát triển phần mềm thực hiện.

– Thiết kế mô hình dữ liệu, luồng dữ liệu, giao diện (mockup) của sản phẩm.

– Tham gia kiểm thử sản phẩm trước khi triển khai cho khách hàng

– Tham gia triển khai, đào tạo, hỗ trợ sử dụng phần mềm.

Xem thêm

HCM – Senior MKT Account

Chuyên viên VMED Group 30/05/2022

 1. Đầu mối phối hợp triển khai và quản lý các dự án kỹ thuật số của Tập đoàn.
 2. Điều phối các hợp hoạt động nghiên cứu thông tin về thị trường, khách hàng, xu hướng của ngành & sản phẩm trong hoạt động R&D của Tập đoàn.
 3. Quản trị thương hiệu Tập đoàn: tham gia và hỗ trợ triển khai các hoạt động quản trị thương hiệu Tập đoàn (như CSR, Hoạt động hiệp hội, hội thảo, quản trị các nền tảng mạnh xã hội, …)
 4. Phụ trách điều phối các hoạt động PR: công tác đối ngoại , quan hệ với các bên báo chí, xử lý thông tin, phối hợp thu thập và cung cấp nội dung liên quan đến thương hiệu Tập Đoàn
 5. Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp

Xem thêm

Kế toán viên

Chuyên viên VMED Group

Kế toán công nợ phải thu:

– Xuất hóa đơn VAT: chính xác thông tin trên hóa đơn (tên hàng, số lượng, giá trị theo đúng yêu cầu của từng khách hàng) phù hợp với từng khách hàng. Hạch toán doanh thu, giá vốn tương ứng.
– Đối chiếu công nợ phải thu với khách hàng.
– Lập báo cáo hàng bán theo yêu cầu hàng kỳ
– Lập bảng kê bán ra gửi KT thuế để kê khai thuế hàng kỳ sau khi đã đối chiếu với các tài khoản liên quan đến doanh thu, hàng trả lại, hàng tặng và thuế GTGT bán ra trên sổ sách.
– Chịu trách nhiệm về diễn biến của các Tài khoản:
TK 131 333 511 521 632

Kế toán ngân hàng:

– Xem xét toàn bộ tài liệu liên quan đến thanh toán, chuẩn bị các hồ sơ và thực hiện thanh toán theo quy trình được quy định và theo các điều khoản trong các hợp đồng. Theo dõi diễn biến các khoản nợ nhằm phát hiện kịp thời các vấn đề thanh toán
– Làm hồ sơ bảo lãnh Ngân hàng, theo dõi tình trạng các khoản bảo lãnh, ký cược, ký quỹ
– Lập kế hoạch thanh toán quan ngân hàng hàng tuần, hàng tháng
– Chịu trách nhiệm về số liệu của các Tài khoản:
TK 112 121 128 138 515 244 635
– Các nhiệm vụ khác: Thực hiện các công việc khác được giao

 

Xem thêm

[HCM] CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH

Chuyên viên VMED Group 19/05/2022

1. Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách và quản trị ngân sách của các Khối, Phòng ban, Bộ phận & Các công ty thành viên:

 • Xây dựng biểu mẫu và hướng dẫn công tác lập kế hoạch kinh doanh, ngân sách.
 • Tổng hợp, thẩm định kế hoạch kinh doanh và ngân sách các khối, phòng ban, bộ phận, các công ty thành viên.
 • Xây dựng mô hình phân tích tài chính, phân tích tình huống và phân tích các thông tin khác phục vụ việc đánh giá chiến lược, kế hoạch kinh doanh.
 • Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách các khối, phòng ban, bộ phận, các công ty thành viên.

2. Báo cáo quản trị:

 • Xây dựng hệ thống dữ liệu quản trị và cung cấp thông tin quản trị cho các khối, phòng ban, bộ phận.
 • Lập báo cáo quản trị hàng tháng, phân tích kết quả kinh doanh, đánh giá hiệu quả tài sản/nguồn vốn và đề xuất phương án cải thiện hiệu quả kinh doanh, tài sản/nguồn vốn.
 • Tổng hợp, phân tích báo cáo công nợ phải thu của các khối kinh doanh.

3. Kê khai giá: Tính toán số liệu kê khai giá và kiểm soát việc kê khai giá của các Khối kinh doanh đảm bảo phù hợp với hoạt động của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

4. Kế hoạch tài chính và kiểm soát dòng tiền:

 • Xây dựng kế hoạch tài chính các công ty thành viên.
 • Kiểm soát dòng tiền, đảm bảo tính thanh khoản và hiệu quả chi phí vốn của Tập đoàn.

5. Công việc khác: theo yêu cầu của Trưởng bộ phận/ Quản lý trực tiếp.

Xem thêm
1 2 3 4

Lĩnh vực của chúng tôi

Hệ sinh thái