Cơ hội nghề nghiệp

Chính sách Đào tạo và Phát triển

February 8, 2021

Nhân viên của chúng tôi từ khi gia nhập đã được cung cấp 1 lộ trình đào tạo xuyên suốt theo từng giai đoạn để liên tục cập nhật và nâng cao kiến thức về chuyên môn, sản phẩm cũng như kỹ năng làm việc. Ngoài ra, các chương trình đào tạo phát triển nghề nghiệp được thiết kế hàng năm, đem đến cơ hội thăng tiến cho những tài năng trẻ hay những nhân viên bản lĩnh, dám nhận những thách thức mới để “thay đổi vận mệnh”.

  • Đào tạo hội nhập
  • Đào tạo Kỹ năng quản lý, lãnh đạo
  • Đào tạo kỹ năng làm việc chuyên nghiệp
  • Đào tạo chuyên môn
  • Đào tạo sản phẩm
  • Đào tạo quy trình, quy định

Lĩnh vực của chúng tôi

Hệ sinh thái