Lĩnh vực của chúng tôi

Giải pháp CNTT y tế

Cung cấp các giải pháp CNTT toàn diện và chuyên sâu trong y tế theo chuẩn quốc tế

Sản xuất vật tư
tiêu hao y tế

Phát triển các sản phẩm vật tư tiêu hao y tế chất lượng, ứng dụng công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới

Phân phối thiết bị
vật tư y tế

Dẫn đầu thị trường phân phối thiết bị y tế tại Việt Nam với những dòng sản phẩm cao cấp và dịch vụ kỹ thuật 24/7 vượt trội

Đầu tư chuyên sâu
trong y tế

Tiên phong trong các hoạt động đầu tư và kết nối đầu tư lĩnh vực Công nghệ y tế

Góc nhận định

“Tôi nghĩ rằng dự án của Vietmedical chủ yếu là cụ thể hóa những cái mà Chính phủ đã đề xuất và các nơi làm, biến những chủ trương đó thành sự thực hành hay thực tế ở các bệnh viện”

PGS.TS.NGUYỄN ĐẠT ANH

CHỦ TỊCH PHÂN HỘI CẤP CỨU - HỘI HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC VIỆT NAM

‘’eGM của Vietmedical - thành viên VMED Group là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam hỗ trợ các bác sỹ gây mê thu thập dữ liệu chuẩn xác và đưa ra các quyết định kịp thời, góp phần đưa ngành GMHS tiến những bước dài, sánh ngang với các nước phát triển."

PGS.TS.BÁC SỸ. CÔNG QUYẾT THẮNG

CHỦ TỊCH HỘI GMHS VIỆT NAM

"VMED Group là Tập đoàn có nhiều năm kinh nghiệm và nền tảng vững chắc. Nhận được sự tư vấn của VMED Group, chúng tôi nhìn rõ nét hơn bức tranh toàn cảnh và tìm thấy nhiều cơ hội trong thị trường công nghệ y tế Việt Nam"

NGUYỄN HẠNH

CEO ĐẠI DIỆN DỰ ÁN DEEPCARE - TECHFEST VIETNAM

Lĩnh vực của chúng tôi

Hệ sinh thái