Cơ hội nghề nghiệp

Các vị trí tuyển dụng

February 2, 2021

VMED Group hướng tới một sự phát triển lâu dài và bền vững. Chúng tôi tự hào khi có một đội ngũ trẻ trung, năng động và mong muốn tìm kiếm những tài năng cho con đường phát triển, đổi mới không ngừng. Gia nhập cùng chúng tôi để thỏa sức sáng tạo và khẳng định bản thân

Các tin liên quan

Lĩnh vực của chúng tôi

Hệ sinh thái