Cơ hội nghề nghiệp

Dành cho sinh viên

February 2, 2021

Trưởng thành cùng VMED Group để xây dựng một tương lai tươi đẹp trong thời đại 4.0. VMED Group luôn chào đón và sẵn sàng trao cho bạn cơ hội để làm việc, cống hiến và phát triển trong tương lai.

 

Các tin liên quan

Lĩnh vực của chúng tôi

Hệ sinh thái