Lĩnh vực của chúng tôi Phân phối thiết bị, vật tư y tế Hồi sức cấp cứu – Gây mê hồi sức

Dẫn đầu trong lĩnh vực cấp cứu, hồi sức và phòng mổ.

Thị phần số 1 Việt Nam trong cung cấp các thiết bị hồi sức, cấp cứu và gây mê.

Tiên phong trong cung cấp giải pháp ICU số; Giải pháp Hồi sức cấp cứu toàn diện; Giải pháp Phòng mổ thông minh

tại Việt Nam.

Lĩnh vực của chúng tôi

Hệ sinh thái