Hệ thống tích hợp phòng mổ “Di động” được lắp đặt lần đầu tiên tại Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Thái Nguyên

Hệ thống tích hợp phòng mổ “di động” bao gồm: Hệ thống phẫu thuật nội soi, máy theo dõi bệnh nhân, hệ thống camera quan sát từ góc rộng của phòng mổ đến các camera quan sát phẫu trường.

Hệ thống tích hợp phòng mổ “di động” tại Bệnh viện ĐK TW Thái Nguyên

Ngày 23-9, Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên lần đầu tiên triển khai phẫu thuật trực tuyến kết nối với các điểm cầu. Sự kiện này thuộc Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa” giai đoạn 2020 – 2025 của Bộ Y tế.
GS.TS. BS Nguyễn Tấn Phong – Bộ môn Tai – Mũi – Họng; trường Đại học Y Hà Nội trực tiếp thực hiện ca mổ tại phẫu trường Khoa Gây mê hồi sức và kết nối trực tuyến hình ảnh phẫu thuật về Trung tâm Khám, chữa bệnh từ xa – Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cùng 5 điểm cầu ở các tỉnh, thành: Bệnh viện A Thái Nguyên, Trung tâm Y tế huyện Phú Lương; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới (Bắc Kạn), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn và Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc (Lạng Sơn).
Chỉ trong vòng 8 tiếng, Ngành Hàng Hạ Tầng – Vietmedical – thành viên VMED Group kết hợp với phòng Giải Pháp Y tế VMED Group đã lên kế hoạch khảo sát hiện trạng, triển khai lắp đặt và kết nối / tích hợp các thiết bị có sẵn của phòng mổ G – BV ĐK TW Thái Nguyên. Hệ thống tích hợp phòng mổ “di động” được chuẩn bị gấp rút cho 2 ca phẫu thuật bệnh nhân Ung thư thanh quản giai đoạn T1, T2 qua nội soi, bóc tách khối u; các chuyên gia đầu ngành lĩnh vực Tai – Mũi – Họng Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Tai – Mũi –Họng TW chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật nội soi trực tuyến tới các bác sĩ tuyến cơ sở.
Hệ thống tích hợp phòng mổ “di động” đã hỗ trợ ekip truyền tải những dữ liệu hình ảnh trực tiếp của ca mổ theo thời gian thực đến các điểm cầu. Các tín hiệu hình ảnh được bố trí theo nhiều dạng khung hình khác nhau giúp các bác sĩ, học viên tuyến dưới có thể dễ dàng quan sát và theo dõi xuyên suốt cả quá trình phẫu thuật (các nguồn tín hiệu được hiển thị dưới dạng 4 khung hình/ 2 khung hình). Ngoài ra, hệ thống tích hợp phòng mổ “ di động” cũng cho phép lưu trữ tất cả các thông tin, hình ảnh quá trình nội soi thuận tiện để truy xuất lại sau ca phẫu thuật.
Các màn hình phẫu thuật được tích hợp trên hệ thống, nhằm tăng cường các góc nhìn cho toàn bộ ekip phẫu thuật. Giao diện điều khiển trên trạm làm việc của y tá linh hoạt, các màn hình phẫu thuật này được tùy chỉnh để có thể hiển thị các điểm cầu, giúp dễ dàng tương tác 2 chiều (phòng mổ thị phạm <-> các điểm cầu)
Hệ thống tích hợp phòng mổ “di động” được lắp đặt bởi Ngành Hàng Hạ Tầng – Vietmedical – thành viên VMED Group kết hợp với phòng Giải Pháp Y tế VMED (cung cấp giải pháp khám chữa bệnh từ xa chuyên sâu)
Thông tin thêm:
Các chuyên gia đầu ngành đã chuyển giao kỹ thuật Phẫu thuật Ung thư thanh quản giai đoạn T1, T2 qua nội soi, bóc tách khối u. Tiến hành phẫu thuật với nam bệnh nhân 58 tuổi, trú tại tổ 5, thị trấn Chợ Mới (Bắc Kạn) được chẩn đoán viêm thanh quản mãn tính – nang dây thanh phải/hội chứng trào ngược. Các chuyên gia đã sử dụng phương pháp phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt nang dây thanh phải. Ca phẫu thuật thứ hai được thực hiện đối với bệnh nhân nam 44 tuổi, trú tại xã Dân Tiến (Võ Nhai) có tiền sử viêm thanh quản, được chẩn đoán viêm thanh quản mãn tính – u hạt dây thanh trái/hội chứng trào ngược, nghi ngờ ung thư. Bệnh nhân đã được phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt u hạt dây thanh trái.
Đây là một hoạt động nhằm xây dựng mạng lưới tư vấn, khám chữa bệnh từ xa với các bệnh viện khu vực miền núi phía Bắc; hỗ trợ chuyên môn, nâng cao năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh tuyến cơ sở; tạo điều kiện cho người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, chuyên sâu với các chuyên gia y tế; tiết kiệm thời gian, kinh phí; giảm tải cho y tế tuyến trên.
Quyết định số 2628/QĐ–BYT ngày 22/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế, phê duyệt Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa” giai đoạn 2020 – 2025, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên – trung tâm y tế chuyên sâu khu vực miền núi phía Bắc là một trong 18 bệnh viện trực thuộc Bộ nằm trong mạng lưới bệnh viện tuyến trên được Bộ Y tế chỉ định.
Trung tâm khám bệnh từ xa của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên sẽ kết nối trực tuyến với 47 điểm cầu ở các cơ sở y tế thuộc 13 tỉnh, thành, gồm Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Giang, Lạng Sơn, Lào Cai…
**Tập đoàn VMED với nền tảng Telemedicine là giải pháp khám chữa bệnh từ xa chuyên sâu gồm nhiều đơn nguyên chuyên sâu như ICU, ngoại, sản, nhi,…; kết nối từ giường bệnh nhân tuyến dưới đến Trung tâm; dữ liệu bệnh nhân được đồng bộ theo thời gian thực. Trong thời gian qua VMED đã triển khai thí điểm thành công tại Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và tại 6 trạm y tế xã của huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và định hướng sẽ tiếp tục triển khai tới nhiều cơ sở y tế khác trong cả nước.**

 

The “Mobile” integrated operating room system was firstly installed at Thai Nguyen Central Hospital

The “mobile” integrated operating room system includes: endoscopic surgery system, patient monitoring machine, CCTV system from a wide angle of operating room and CCTV system within operating room.

The “mobile” integrated operating room system at Thai Nguyen Central General Hospital

On 23 September, Thai Nguyen Central Hospital firstly performed online surgery to connect with bridge points. This event is included in the project “Remote medical examination and treatment” for 2020 – 2025 period by the Ministry of Health.
Prof. PhD. Dr. Nguyen Tan Phong – Department of Otorhinolaryngology; Hanoi Medical University directly performed the surgery at the Department of Anesthesia and Resuscitation and connected the online surgical images to the Center for Remote Examination and Treatment – Thai Nguyen Central General Hospital and 5 bridge points in the provinces and cities: A Thai Nguyen Hospital, Phu Luong District Medical Center; Bac Kan Provincial General Hospital, Cho Moi District Medical Center (Bac Kan), Lang Son Provincial General Hospital and Cao Loc District Medical Center (Lang Son).
Within 8 hours, the Infrastructure Sector – Vietmedical – member of VMED Group in co-operation with VMED Medical Solutions Department planned to survey the current situation, install and connect / integrate existing equipment in operating room G – Thai Nguyen Central General Hospital. The mobile integrated operating room system is urgently prepared for two surgeries for patients with laryngeal cancer in stages T1, T2 through endoscopy and tumor removal; Leading experts in otorhinolaryngology; Hanoi Medical University, Central Otorhinolaryngology Hospital transferred the online endoscopic surgery techniques to the local doctors.
The “mobile” integrated operating room system supported the surgical team to transmit the images of the surgery in real time to the bridge points. Image signals are arranged in many different frames to help doctors and lower level trainees easily observe and monitor throughout the surgery (signal sources are shown in the form of 4 frames / 2 frames). In addition, the “mobile” integrated operating room system allows storage of all information and images of endoscopy process for convenient retrieval after surgery.
The surgical monitors are integrated on the system to enhance the observation angles for the entire surgical team. The console on the nurse’s workstation is flexible and such surgical monitors are customized to display bridge points for easy two-way interaction (connected operating room <-> bridge points).
The “mobile” integrated operating room system installed by the Infrastructure Sector – Vietmedical – a member of VMED Group in cooperation with VMED Medical Solutions Department (supply of solutions of specialized remote medical examination and treatment)
Further information:
Leading experts transferred the techniques of laryngeal cancer surgery in stages T1, T2 through endoscopy and tumor removal. The surgery was performed for a 58-year-old male patient residing in group 5, Cho Moi town (Bac Kan) diagnosed with chronic laryngitis – right vocal cyst / reflux syndrome. Experts used the method of right vocal cystic microlaryngeal surgery. The second surgery was performed on a 44-year-old male patient living in Dan Tien commune (Vo Nhai) with a history of laryngitis, diagnosed with chronic laryngitis – left vocal cord granulomatosis / reflux syndrome reverse and suspected of cancer. The patient had a microlaryngeal surgery to remove the left vocal cord granulomatosis.
This is an activity aimed at developing a network of remote consultancy, examination and treatment for hospitals in the Northern mountainous region; providing professional assistance, improving the capacity and quality of medical examination and treatment at the grassroots level; creating conditions for patients to access the good-quality and specialized medical services through medical specialists; saving time and money; reducing the workload for higher- level health care units.
Decision No. 2628 / QD-BYT dated 22 June 2020 by the Minister of Health, approving the project “Remote medical examination and treatment “for the 2020 – 2025 period, Thai Nguyen Central Hospital – Specialized healthcare center in the Northern mountainous area is one of 18 hospitals under the Ministry in the network of higher level hospitals designated by the Ministry of Health.
The remote examination center of Thai Nguyen Central General Hospital will apply online connection with 47 bridge points in medical facilities in 13 provinces and cities, including Phu Tho, Hoa Binh, Bac Kan, Cao Bang, Tuyen Quang, Bac Giang, Lang Son, Lao Cai, etc.
** VMED Group applies Telemedicine platform as an intensive remote examination and treatment solution including many specialized units such as ICU, surgery, obstetrics, pediatrics, etc; connecting from the lower level patient bed to the center; Patient data is synchronized in real time. In recent years, VMED has successfully implemented a pilot at Ba Ria Vung Tau Province’s Department of Health; Hanoi Medical University Hospital and at 6 commune health centers of Nam Dan district, Nghe An province and the orientation will continue to be implemented for many other medical facilities across the country. **

Khóa học “Tối ưu hoá trong điều trị và chăm sóc bệnh nhân thở máy” cung cấp nhiều kiến thức mới mẻ và bổ ích

Ngày 7/1/2021 vừa qua, Vietmedical – thành viên VMED Group đã phối hợp cùng bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khóa học “Tối ưu hoá trong điều trị và chăm sóc bệnh nhân thở máy”.

Khóa học với sự với tham gia của Ths.Bs. Đặng Thanh Tuấn – Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng các bác sĩ Chuyên khoa Hồi sức – Cấp cứu thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Quảng Nam

Là lớp học đầu tiên trong năm 2021 nhưng sự kiện đã thu hút được sự tham gia của đông đảo các bác sĩ Chuyên khoa Hồi sức – Cấp cứu thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Quảng Nam dưới sự dẫn dắt của giảng viên – Ths.Bs. Đặng Thanh Tuấn – Bệnh viện Nhi đồng 1.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Ts. Bs Huỳnh Giới – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Khoa Hồi sức tích cực chống độc là khoa ngành trọng yếu tại bệnh viện và thở máy, chăm sóc bệnh nhân thở máy và vấn đề cốt lõi để mang lại hiệu quả điều trị cho bệnh nhân hồi sức tích cực”. Ts.Bs Huỳnh Giới gửi lời cảm ơn chân thành tới Vietmedical và bác sĩ Đặng Thanh Tuấn đã triển khai khóa học này, giúp các bác sĩ tại Tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam có thể tiếp cận với những kiến thức, công nghệ mới, từ đó nâng cao tay nghề và thực hiện công tác khám chữa bệnh hiệu quả hơn.

Khóa học đã cập nhật các thông tin bổ ích và mới mẻ về điều trị bệnh nhân thở máy, theo dõi, đảm bảo bệnh nhân đáp ứng điều trị

Thông khí nhân tạo là một kỹ thuật hỗ trợ điều trị quan trọng góp phần duy trì và cải thiện sự sống cho bệnh nhân nặng. Kỹ thuật này được thường xuyên thực hiện tại các bệnh viên, các cơ sở y tế tuyến tỉnh. Với mục đích giảm thiểu rủi ro và nâng cao chất lượng điều trị, chương trình tập huấn vừa qua đã cập nhật các thông tin bổ ích và mới nhất về điều trị bệnh nhân thở máy, theo dõi, phân tích biểu đồ dạng sóng của bệnh nhân để cài đặt thông số phù hợp, đảm bảo bệnh nhân đáp ứng điều trị. Đây cũng là cơ hội để các bác sĩ được tiếp cận với kiến thức, kỹ năng lâm sàng, đồng thời giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình điều trị cho bệnh nhân.

Khóa học là cơ hội để các bác sĩ được tiếp cận với kiến thức, kỹ năng thực hành, đồng thời giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm

Hiểu được những trăn trở, khó khăn của đội ngũ bác sĩ ngành Hồi sức cấp cứu, Vietmedical – VMED Group dành trọn tâm huyết và trí tuệ của mình để nghiên cứu, phát triển và đưa vào ứng dụng những công nghệ, thiết bị, giải pháp nhằm mang đến những công cụ hỗ trợ, phần nào giảm tải sức ép, để các bác sĩ yên tâm hoàn thành sứ mệnh bảo vệ sức khỏe người bệnh của mình./.

The course “optimization in treatment and care for ventilated patients” provides a lot of new and useful knowledge

On 7 January 2021, Vietmedical – a member of VMED Group cooperated with Quang Ngai Provincial General Hospital to organize the course “Optimization in treatment and care for ventilated patients “.

The participants included MSc. Dr. Dang Thanh Tuan – Children’s Hospital 1 and doctors in the Rehabilitation – Emergency Department in Quang Ngai and Quang Nam provinces

It was the first class in 2021, however, the event attracted the participation of a large number of doctors in the Rehabilitation – Emergency Department from Quang Ngai and Quang Nam Provinces under the guidance of lecturers – MSc. Dr. Dang Thanh Tuan – Children’s Hospital 1.
In his remarks at the Opening Ceremony, PhD. Dr. Huynh Gioi – Director of Quang Ngai General Hospital said: “Department of Intensive Care and Anti-Poison is a key department at the hospital and mechanical ventilation as well as taking care of patients is a core issue to bring about the treatment efficiency for patients under intensive care”.
PhD. Dr. Huynh Gioi would like to extend sincere thanks to Vietmedical and Dr. Dang Thanh Tuan for organizing this course, supporting doctors in Quang Ngai and Quang Nam provinces to access new knowledge and technology, thereby improving skills and implementing more effective medical examination and treatment.

The course updated useful and new information on treatment for ventilated patients, monitored and ensured the patient’s treatment response.

Artificial ventilation is an important treatment support technique that contributes to the maintenance and improvement of survival in the critically ill patients. This technique is regularly performed at provincial hospitals and health facilities. With the aim of minimizing risks and improving the quality of treatment, the recent training program updated useful and latest information on treatment of ventilated patients, monitoring and analysis of the waveforms of the patient in order to setup the right parameters for ensuring the patient’s treatment response. This is also an opportunity for doctors to get access to clinical knowledge and skills, as well as exchange and share experiences and together solve problems in the treatment process for patients.

The course is an opportunity for doctors to get access to knowledge, practical skills, exchange and share experiences.

Understanding the concerns and difficulties of the doctors in the emergency and intensive care sector, Vietmedical – VMED Group devotes all its enthusiasm and intelligence to study, develop and apply the technologies, equipment and solutions for supply of support tools in order to partly reduces the pressure so that doctors can be assured of fulfilling their mission of patient health protection./.

Lĩnh vực của chúng tôi

Hệ sinh thái