Kick-off ceremony officially starts a series of activities of Medtech Village to connect and accompany with startup in TECHFEST 2020

Lễ Kick-off chính thức bắt đầu chuỗi hoạt động của Làng Công nghệ Y tế nhằm kết nối, đồng hành cùng các start-up tham dự TECHFEST 2020

Vietmedical kết hợp cùng Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam ra mắt phần mềm phiếu theo dõi gây mê điện tử eGM

Vietmedical cooperated with Vietnam Anesthesia Society to launch electronic anesthesia monitoring software eGM

Minister of Health Department- Mr. Nguyen Thanh Long acknowledged and highly appreciated the platforms VMED Group introduced at the Conference

Bộ trưởng Bộ Y tế – Nguyễn Thanh Long ghi nhận và đánh giá cao những nền tảng VMED Group giới thiệu tại Hội nghị

BS.Hoàng Oanh – Phó giám đốc ngành hàng KSNK Vietmedical trình bày báo cáo khoa học với nội dung “Ứng dụng các giải pháp tiên tiến trong Kiểm soát nhiễm khuẩn”

Dr. Hoang Oanh – Deputy Director of Vietmedical’s Infection Control unit presents the scientific report with the content “Application of advanced solutions in infection control

Lĩnh vực của chúng tôi

Hệ sinh thái