Hệ thống tích hợp phòng mổ “Di động” – Hiệu quả vượt bậc nhờ công nghệ hiện đại

“Lời giải chuyên sâu” của VMED Group trong Hội nghị Chuyển đổi số y tế quốc gia 2020

Lĩnh vực của chúng tôi

Hệ sinh thái