Vietmedical provides a comprehensive solution for spine surgery in Vietnam

Vietmedical cung cấp Giải pháp toàn diện cho phẫu thuật cột sống Việt Nam.

On October 17, 2020, the seminar “Safe in an emotionless” was held in Can Tho City with meaningful sharing in the field of Anesthesia

Ngày 17/10/2020, Hội thảo “An toàn trong vô cảm” được tổ chức tại Thành phố Cần Thơ với những chia sẻ ý nghĩa trong lĩnh vực GMHS

Vietmedical – thành viên VMED Group đồng hành cùng New born Vietnam trao tặng lồng ấp Giraffe Incubator tại Khoa sơ sinh bệnh viện Saint Paul

Vietmedical – Member of VMED Group accompanies with New born Vietnam to present Giraffe Incubator at Saint Paul Hospital’s Neonatology Department

Các bác sĩ tiến hành thực hành Thông khí nằm sấp ngay tại Showroom Vietmedical

Doctors practice prostrated ventilation at Vietmedical Showroom

Lĩnh vực của chúng tôi

Hệ sinh thái